Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Osuuskunta HUONEettRUM
02400 Kirkkonummi

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:
Johanna Vireaho ja Eeva Tarkio
info@huoneettrum.fi
044 2405335

Rekisterin nimi:
Verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisteriä käytetään ainoastaan verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan yhteystiedot, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.